محتوای مطلب انجمن عملی معلمان ابتدایی استان یزد

معرفی نماینده انجمن در شهرهای اردکان و میبد

احتراماً به استحضار می رساند؛ آقای محمدعلی طالعی اردکانی فرزند احمد دارای 25 سال سابقه درخشان در آموزش و پرورش و از فرهنگیان معزز شهر اردکان به عنوان نماینده رسمی و قانونی انجمن علمی آموزشی آموزگاران ابتدایی استان یزد، جهت انجام برگزاری دوره های آموزشی در شهرستانهای اردکان و میبد، معرفی می گردد.

روابط عمومی انجمن علمی آموزشی آموزگاران ابتدایی استان یزد

تمام حقوق این پایگاه متعلق به انجمن علمی معلمان استان یزد می باشد © Design:DavoodGholami  1395

تمام حقوق این پایگاه متعلق به انجمن علمی معلمان استان یزد می باشد © Design:DavoodGholami  1395