محتوای مطلب انجمن عملی معلمان ابتدایی استان یزد

دوره 32 ساعته ضمن خدمت مدیریت کلاس درس

دوره 32 ساعته مدیریت کلاس داری طبق ثبت نام صورت گرفته در سامانه LTMS در تمام مناطق استان برگزار خواهد شد.

برنامه ناحیه یک یزد: ساعت 4 بعدازظهر - مکان : از طریق بخشنامه اطلاع رسانی شده است.

ظرفیت ثبت نام ناحیه یک 40 نفر

ایام هفته

تاریخ

کلاس الف

کلاس ب

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ اول

زنگ دوم

شنبه

97/11/6

اخلاق حرفه ای

نظم وانظباط در کلاس

نظم وانظباط در کلاس

اخلاق حرفه ای

یکشنبه

97/11/7

نظم وانظباط در کلاس

مدیریت استرس

مدیریت استرس

نظم وانظباط در کلاس

سه شنبه

97/11/9

مدیریت استرس

نظم وانظباط در کلاس

نظم وانظباط در کلاس

مدیریت استرس

چهارشنبه

97/11/10

اخلاق حرفه ای

نظم وانظباط در کلاس

نظم وانظباط در کلاس

اخلاق حرفه ای

شنبه

97/11/13

محیط یادگیری

اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

محیط یادگیری

یکشنبه

97/11/14

مدیریت استرس

محیط یادگیری

محیط یادگیری

مدیریت استرس

دوشنبه

97/11/15

محیط یادگیری

مدیریت استرس

مدیریت استرس

محیط یادگیری

چهارشنبه

97/11/17

اخلاق حرفه ای

محیط یادگیری

محیط یادگیری

اخلاق حرفه ای

 

تمام حقوق این پایگاه متعلق به انجمن علمی معلمان استان یزد می باشد © Design:DavoodGholami  1395

تمام حقوق این پایگاه متعلق به انجمن علمی معلمان استان یزد می باشد © Design:DavoodGholami  1395